Doorzoek de F.A.Q's

Wat is de huidige wetgeving rond studentenarbeid?

Sedert 1 januari 2017 is de wetgeving voor studenten van 50 dagen gewijzigd. Hieronder wordt het nieuwe studentencontract uitgelegd.

Voor 2017 kon je in België een totaal van 50 dagen werken als student tegen verminderende sociale bijdrage. Helaas voor de actieve student die halve dagen of avondshift werkte, telde dit mee als een volledige dag. De vernieuwing is dus positief voor elke student.

Het nieuwe systeem laat je toe om een totaal van 475 uur te werken tegen een verminderde sociale bijdrage van 2,71%, dit laat je toe dat je meerdere halve dagen kan werken.
De volgende punten leggen het systeem beter uit.

Wat als je boven de 475 uur gaat?
Vanaf het 476e uur, zal de sociale bijdrage de lucht in gaan. Nu betaal je net als een normale werknemer 13,07% socialezekerheidsbijdrage.

Kan ik ergens mijn uren volgen?
Ja, de Belgische overheid laat je toe deze te volgen op de site van Student@Work.

Ik studeer slechts tijdelijk in België, ben ik dan ook gebonden aan de 475 uur?
Iedere student die komt uit één van de EU lidstaten of uit Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland, heeft dezelfde rechten als de Belgische student. Indien je niet de nationaliteit van één van bovenstaande landen hebt, mag je eigenlijk niet werken in België. In dat geval zijn er bijkomende procedures vooraleer je aan de slag kan.

Ik studeer of woon niet in België, kan ik er alsnog aan de slag als jobstudent?
Ja en je hebt ook recht op de 475 uur tegen verminderde sociale bijdrage. Maar pas wel op indien je werkt in België en ook in je thuisland gedurende hetzelfde kalenderjaar, want dan zijn er bijkomende complicaties en neem je best contact op met de rijksdienst voor sociale zekerheid van België.

Krijg ik elk jaar 475 uur?
Ja, indien je statuut nog student is, krijg je elk kalenderjaar opnieuw 475 uur tegen verminderde sociale bijdrage. Je 475 uur begint dus te tellen vanaf 1 januari.
Het is echter niet mogelijk om resterende uren van vorige jaren op te nemen tijdens de nieuwe periode. Ook is het niet mogelijk om te werken voor eenzelfde werkgever als je het vorig jaar ononderbroken voor deze hebt gewerkt. Indien dit toch het geval zou zijn, hoort de werkgever een arbeidsovereenkomst aan normale sociale bijdrage te maken.

Verder kan u hier meer informatie vinden