Doorzoek de F.A.Q's

Kosten tewerkstellen van een jobstudent

Jobstudent tot 21 jaar:
Loon wordt berekent op basis van de weddeschalen voor een gewone werkkracht in uw bedrijf. Het minimumloon voor een jobstudent moet minstens het gewaarborgd gemiddeld mininumnaandloon.


Jobstudent vanaf 21 jaar:
Hetzelfde loon als een gewone werkkracht in uw bedrijf
Wat echter BELANGRIJK is hier, is dat de sociale zekerheidsbijdrage anders wordt geregeld dan bij normale werkgevers.