Privacy Verklaring StudentJob.be

StudentJob.be is een website van StudentJob International B.V. Voor StudentJob.be is een zorgvuldige omgang met gegevens van de gebruikers van StudentJob.be en haar dochtersites van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt StudentJob.nl zich dan ook aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (hierna Wbp) stelt. De verwerking van persoonsgegevens is conform de Wbp aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens te ’s-Gravenhage onder meldingsnummer m1423922.

Het onderstaande zet uiteen hoe wij binnen StudentJob International B.V. met persoonlijke informatie omgaan.

Vastleggen en verwerking van gegevens

In het kader van de dienstverlening legt StudentJob.be gegevens vast in haar database ten behoeve van het gebruik door StudentJob.be en haar dochtersites, alsmede door andere bedrijfsonderdelen van StudentJob International B.V. StudentJob.nl gebruikt gegevens van gebruikers om:

  • voor jou interessante stages te selecteren en deze per e-mail aan je toe te zenden;
  • toekomstige werkgevers in contact te laten treden met werkzoekenden;
  • service te kunnen verlenen indien je die bij het gebruik van StudentJob.be en haar websites nodig hebt (bijv. indien je je wachtwoord bent vergeten);
  • de elektronische versie van de StudentJob.be-nieuwsbrief te sturen;
  • gebruikers (telefonisch) op de hoogte te houden van interessante aanbiedingen van producten en diensten van StudentJob.be en de producten en diensten van andere bedrijfsonderdelen van StudentJob International B.V. (zoals het vinden van fulltime banen, kamers, stages, traineeships en aanverwante producten specifiek voor de studentendoelgroep). Indien voor de uitvoering derden worden ingeschakeld, zullen om deze reden de persoonsgegevens ook aan die derden worden verstrekt.

StudentJob.be beperkt de toegang tot onze doorzoekbare cv-databases (of kopieën daarvan) tot betalende werkgevers, recruteerders, wervings- en selectiemanagers, headhunters en personeelsfunctionarissen etc., en voor instellingen voor wetshandhaving en staatsveiligheid. Mocht je hier geen prijs op stellen, kun je op elk moment je cv uit onze doorzoekbare database verwijderen.

StudentJob.be zal, naast de reden die hiervoor is aangegeven, je persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, tenzij je hiervoor toestemming hebt gegeven.

Uitschrijven

Om je uit te schrijven bij een van onze websites, moet je inloggen op je persoonlijke pagina en via de knop ‘verwijder mijn profiel’ kun je jouw gegevens verwijderen.

Websites

StudentJob International B.V onderhoudt een netwerk van websites met één centrale database. Ons netwerk bestaat uit de volgende websites:

Beveiliging gegevens

StudentJob.be maakt gebruik van veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.

Clickgedrag

Op onze websites worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina's. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren, zodat StudentJob International B.V. haar dienstverlening verder kan optimaliseren.

Gebruik van Cookies

StudentJob.be maakt bij het aanbieden van haar elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. StudentJob.be maakt gebruik van tijdelijke cookies. Deze cookies worden enkel gebruikt om het gebruik van de website gemakkelijker te maken. Elke bezoeker kan zijn/haar computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd.

Aansprakelijkheid

Onze internetsite bevat links naar andere internetsites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het doen en laten van die andere internetsites met betrekking tot privacy. Wij raden onze bezoekers aan om op te letten wanneer zij onze internetsite verlaten, en om de privacyverklaring van elke internetsite te lezen die persoonsgebonden informatie verzamelt. Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op informatie die verzameld wordt door middel van deze internetsite. 

StudentJob.be is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud van de informatie op de website StudentJob.be. Evenmin is StudentJob.be verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de beschikbaarheid en/of toegang tot de website. StudentJob.be is te allen tijde gerechtigd zonder opgaaf van redenen informatie van de website te verwijderen.

De veiligheid van gegevens die via internet worden verzonden, kan niet voor 100% worden gegarandeerd. Wij doen alle moeite jouw persoonlijke gegevens te beveiligen, maar kunnen bijgevolg niet volkomen garant staan voor de veiligheid van de door jou toegezonden informatie. 

Wijzigingen

StudentJob.be behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Check daarom regelmatig het privacystatement voor een update van het privacybeleid van StudentJob.be.

Ik geef StudentJob.be toestemming om de door mij verstrekte persoonsgegevens te gebruiken om direct mailings aan mij te zenden die commerciële boodschappen of berichten inzake bemiddeling in bijbanen, stages, kamers, traineeships ,evenementen, starterfuncties, doorgroeifuncties en studentgerelateerde producten en diensten van derden kunnen bevatten, en om de gegevens aan zorgvuldig geselecteerde derden, te weten werkgevers, ter beschikking te stellen, teneinde deze in staat te stellen aan mij (commerciële) boodschappen te zenden over de onderwerpen als hierboven beschreven.

Vragen

Als je nog vragen hebt over ons privacybeleid, deze verklaring of je ervaringen met een van onze websites, dan kun je een e-mail sturen aan: info@StudentJob.be of bellen op telefoonnummer +31 (0)238000160