Laborant organische chemie met kennis van chromatografische technieken in Antwerpen

When you need to be sure, dat is waar SGS voor staat. Bij SGS bieden wij jou namelijk double layer sureness, dubbellaagse zekerheid. Als wereldleider op het gebied van inspectie, controle, analyse en certificering, staan wij garant voor kwaliteit en integriteit. Wereldwijd telt de SGS-familie bijna 89.000 enthousiaste medewerkers. In België geven ca 1850 collega’s dagelijks het beste van zichzelf om onze klanten zo efficiënt en professioneel mogelijk verder te helpen. SGS heeft een indrukwekkende diversiteit aan diensten. De afdeling I.A.C. (Institute for Applied Chromatography) is gespecialiseerd in high-tech onderzoek; o.a. de bepaling van dioxines en micropolluenten met behulp van hoge resolutie massaspectrometrie en de bepaling van meta

Beschrijving

Dioxinen kunnen ongewenst ontstaan bij industriële processen zoals afvalverbranding en chemische productie en kunnen aangetroffen worden in de lucht, water en vervuilde bodem. Als ze zich ophopen, kunnen ze schadelijk worden voor de menselijke gezondheid. Met ons dioxine-onderzoek kunnen we identificeren waar dergelijke giftige concentraties ontstaan. Verder controleren we ook het dioxineniveau in voedsel en dierenvoeding.

Een greep uit jouw takenpakket:

  • Het grootste deel van de dag zal je instaan voor de analyse van dioxinestalen met behulp van gas- en vloeistofchromatografie / hoge resolutie massaspectrometrie.
  • Daarnaast ben je ook verantwoordelijk voor het bijhouden van de kwaliteitsparameters. Dit houdt onder meer ook in dat je zelf kan nadenken over de ontwikkeling van nieuwe methodes en verbeteringen in procedures.
  • Verder verzorg je de dataprocessing van de bekomen chromatogrammen en rapportage van de bekomen resultaten.
  • Als laatste draag je uiteraard ook zorg over de instrumenten die je gebruikt in het labo en waak je erover dat ze tijdig worden onderhouden.

ENGLISH VERSION

Dioxins can be unwanted by industrial processes such as waste incineration and chemical production and can be found in the air, water and contaminated soil. If they accumulate, they can become harmful to human health. With our dioxin research, we can identify where such toxic concentrations arise. We also monitor dioxin levels in food and animal feed.

Some of your tasks:

  • Most of the day you will be responsible for the analysis of dioxin samples using gas and liquid chromatography / high resolution mass spectrometry.
  • In addition, you are also responsible for maintaing the quality parameters. This includes thinking about the development of new methods and improvements in procedures.
  • You are also responsible for data processing of the chromatograms obtained and reporting of the results.
  • Finally, you take care of the instruments used in the lab and make sure they are maintained in a timely manner.

Met een nagelnieuw Bachelor of Master diploma (Chemie, Biochemie, Industriële Wetenschappen, Farmaceutische laborantoriumtechnologie…) op zak ben je klaar om de arbeidsmarkt op te stormen.

Indien je al relevante ervaring hebt opgedaan in een analytisch labo heb je uiteraard een streepje voor. Kennis van organische chemie, chromatografie en massaspectrometrie is de kers op de taart.

Het liefst van al zou je de hele dag in het labo staan. Je voelt je er helemaal thuis en kan deze passie ook overbrengen op jouw collega’s.

Termen als HRGC/HRMS, UPLC/MS-MS, UPLC/TOF, HRGC/MS-MS, GC/MS, GCxGC/MS, IC/LC-GC- ICP-HRMS, Flash HT-GC-CIRMS, ICP-MS, ICP-OES, ... klinken jou als muziek in de oren. Dankzij een diepgaande kennis deze technieken kunnen jouw analytische skills zich ten volle ontplooien en durf je eender welke uitdaging aangaan.

Niets ontsnapt onder jouw arendsoog en elk probleem kan je onmiddellijk tackelen met je probleemoplossend vermogen.

Verder ben je graag innovatief bezig en kan je meedenken met onze klanten.

Zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, nauwkeurigheid, stressbestendigheid, flexibiliteit en gedrevenheid zijn jouw voornaamste troeven.

Je geraakt gemakkelijk in de haven van Antwerpen en indien je met de fiets komt, krijg je er nog een fietsvergoeding, ruime fietsenstallingen en propere doucheruimtes bovenop.

ENGLISH VERSION

With a brand new Bachelor or Master degree (Chemistry, Biochemistry, Industrial Sciences, Pharmaceutical laboratory technology, etc.) in your pocket, you are ready for the job market.

Do you have some relevant experience in an analytical lab? That's a definite advantage! Knowledge of organic chemistry, chromatography and mass spectrometry is the icing on the cake.

Ideally, you would like to spend the whole day in the lab. You feel completely at home there and can also convey this passion to your colleagues.

Terms such as HRGC/HRMS, UPLC/MS-MS, UPLC/TOF, HRGC/MS-MS, GC/MS, GCxGC/MS, IC/LC-GC- ICP-HRMS, Flash HT-GC-CIRMS, ICP-MS, ICP-OES, ... sound like music to your ears. Thanks to a thorough knowledge of these techniques, your analytical skills can fully develop and you dare to take on any challenge.

You pay attention to detail and you can tackle any problem immediately with your problem-solving abilities.

Furthermore, you like to be innovative and you can think along with our customers.

Independence, responsibility, accuracy, stress resistance, flexibility and drive are your main assets.

You can easily get to the port of Antwerp and if you come by bike, you will also get a bike allowance, spacious bike sheds and clean shower rooms on top of that.

Extra informatie

Status
Open
Opleidingsniveaus
Master
Plaats
Antwerpen
Werkuren per week
8 - 40
Dienstverbanden
Tijdelijke fulltime baan
Gepubliceerd op
27-05-2022
Beroepsgroepen subcategorie
Medisch
Rijbewijs nodig?
Nee
Auto nodig?
Nee
Motivatiebrief verplicht?
Nee
Talen
Nederlands

Antwerpen | Medische vacatures | Tijdelijke fulltime baan | Master

Solliciteer nu

Deel deze vacature