Intentieverklaring

Allemaal leuk en aardig, zo'n contract bepaalde duur, maar als je dat té gekke appartement in Antwerpen wilt huren of een hypotheek voor een huis wilt aanvragen, kun je niet met een pdf-bestand van je contract aankomen. Je hebt dan een intentieverklaring nodig.

Wat is een intentieverklaring?

In een intentieverklaring geeft je werkgever aan dat hij van plan is om jou in vaste dienst te nemen, onder de voorwaarde dat je natuurlijk goed blijft werken en de omstandigheden in het bedrijf hetzelfde blijven. De intentieverklaring is nodig als je een contract bepaalde duur hebt, maar wel een huis wil kopen. Het geeft de bank de zekerheid dat jij in de toekomst je maandlasten kan betalen. Een intentieverklaring aanvragen kan gewoon via je werkgever.

Werkgeversverklaring vs Intentieverklaring

In een werkgeversverklaring wordt jouw inkomen vastgesteld, in combinatie met je meest recente loonbrief. Je inkomen op de werkgeversverklaring moet dus overeenkomen met je loonbrief. Het wordt altijd ingevuld door je werkgever en wordt door de bank gevraagd als je een hypotheek wilt afsluiten terwijl je in loondienst bent. Een intentieverklaring is deel van de werkgeversverklaring.

Intentieverklaring voorbeeld

Hieronder vind je een voorbeeld van een intentieverklaring:


Gegevens werkgever: Naam werkgever:
Adres werkgever:
Postcode en woonplaats:
..................................................
..................................................
..................................................
Gegevens werknemer Naam werknemer:
Naam werknemer:
Postcode en woonplaats:
Geboortedatum:
In dienst sinds:
Functie:
 • Man / Vrouw

 • ..................................................
  ..................................................
  ..................................................
  ..................................................
  ..................................................
  ..................................................
  Aard van het dienstverband De werknemer heeft:


  Is er sprake van een proeftijd?
  Zijn er voornemens het dienstverband binnenkort te beëindigen? Zo ja, toelichting: Directeur / aandeelhouder:
 • een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd of is aangesteld in vaste dienst
 • een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is aangesteld in tijdelijke dienst tot ……………
 • inkomen uit een flexibele arbeidsrelatie, nl:………… (bijv. Uitzend-, inval-, of oproepkracht)

 • nee / ja

 • ..................................................
  ..................................................
 • nee / ja
 • Verklaring voortzetting dienstverband (indien van toepassing) Bij gelijkblijvend functioneren en ongewijzigde bedrijfsomstandigheden wordt de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd bij beëindiging daarvan opgevolgd door een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd:
  Inkomen 1. Bruto jaarsalaris (1)
  2. Vakantietoeslag (2)
  3. Onregelmatigheidstoeslag (4)
  4. Vaste (3) 13e maand
  5. Provisie (4)
  6. Vaste (3) eindejaarsuitkering
  7. Overwerk (4)
  8. ..............................................
  €................................... (basissalaris excl. overwerk e.d.)
  €...................................
  €...................................
  €...................................
  €...................................
  €...................................
  €...................................
  €...................................
  Leningen / Loonbeslag Is door u een onderhandse lening aan de werknemer verstrekt? Is op het loon van de werknemer loonbeslag gelegd?
 • nee / ja > zo ja, ingangsdatum …………..hoofdsom € ……… looptijd ……… jaarlast € ……….

 • nee / ja

 • Zo ja, tot …………… € ……………… per maand

  1. Het bruto jaarsalaris van het gebruikelijke aantal werkweken in de bedrijfstak.
  2. Bij vakantiebonnen: 100% van de waarde van de vakantiebonnen.
  3. Onder vast wordt verstaan: in de arbeidsovereenkomst vastgelegde onvoorwaardelijke inkomensbestanddelen.
  4.Indien structureel sprake is van onregelmatigheidstoeslag, provisieregeling en/of overwerk: het bedrag over de laatste 12 maanden.
  Ondergetekende verklaart namens de werkgever dat
  Getekend te …………………… d.d. ………………….alle gegevens naar waarheid zijn ingevuld.

  Naam ondertekenaar: ………………………………….
  Handtekening en firmastempel ……………………………………………………………..
  Voor eventuele verificatie kan contact worden opgenomen met:
  Naam: ……………………. Tel.: ……………………..

  In het intentieverklaring voorbeeld zie je dat de werkgever door deze verklaring aangeeft dat hij jou bij gelijkblijvend functioneren en ongewijzigde bedrijfsomstandigheden een contract onbepaalde duur geeft. Maar ook al staat dat in een intentieverklaring, toch is zo’n verklaring niet bindend.

  De werkgever geeft alleen een intentie af en mag terugkomen op zijn intentie om je aan te nemen. Dit kan bijvoorbeeld komen door veranderingen in het bedrijf of verslechtering van de economie. Als de werkgever zich niet aan de intentieverklaring houdt kan je via de rechter niks afdwingen bij je werkgever. Wat de rechter wel kan doen is de werkgever verplichten om een schadevergoeding te betalen. Dit is omdat de werkgever je een bepaalde verwachting heeft gegeven bij het afgeven van de verklaring.

  Schrijf je nu in bij StudentJob

  Wil je op de hoogte blijven van de nieuwste studentenjobs? Schrijf je gratis in op StudentJob.

  Inschrijven

  Alles over Contract