Ontslag

Ontslag nemen of ontslagen worden is meestal niet heel prettig. Wel kan het positief zijn als je bijvoorbeeld een nieuwe uitdaging hebt gevonden en daarom ontslag neemt. Hoe dan ook, een goede en professionele afhandeling is fijn voor jou en je werkgever. Op deze pagina zullen we je uitleggen wat je kunt verwachten als je ontslagen wordt en hoe het werkt als je zelf ontslag neemt.

Redenen voor ontslag

Vaak denken we bij ontslag aan iemand die onmiddellijk ontslagen wordt door zijn of haar werkgever. Auw! Maar er zijn veel meer redenen voor ontslag, waarbij het er meestal niet zo hard aan toe gaat. Het kan bijvoorbeeld zijn dat het bedrijf waar je werkt failliet gaat of bepaalde functies komen te vervallen. Hieronder vind je aantal redenen voor ontslag:

 • Ontslag om dringende reden

  Je werkgever mag een werknemer onmiddellijk ontslaan zonder opzegtermijn of ontslagvergoeding als er sprake is van een dringende reden. Dit noemen we ook wel ontslag op staande voet. Voorbeelden hiervan zijn diefstal, mishandeling, verduistering of een schending van bedrijfsgeheimen, werkweigering, etc.

 • Het contract eindigt rechtswege

  Wanneer je een contract voor bepaalde duur hebt, loopt je dienstverband op de datum van rechtswege af. Dit hoeft niet te zijn omdat je je werk slecht verricht, het kan ook zijn dat er simpelweg geen werk meer is of omdat je iemand op zwangerschapsverlof verving. In dit geval werk je dus gewoon door tot de einddatum van het contract.

 • Beëindiging met wederzijds akkoord

  Ontslag met wederzijds akkoord betekent dat je werkgever het wil beëindigen en jij daarmee instemt. Jullie maken dan samen afspraken over het verloop en een mogelijke ontslagvergoeding.

 • Ontslag om bedrijfseconomische redenen

  Als het financieel niet goed gaat met het bedrijf waar je werkt kun je ontslagen worden om bedrijfseconomische redenen. Dit kan zijn omdat het bedrijf bijvoorbeeld niet genoeg geld heeft om iedereen te betalen. In dit geval kun je verder lezen op de pagina over werkloosheid.

 • Ontslag bij faillissement

  Als het bedrijf waar je werkt in de schulden zit en deze niet kan betalen, kan de rechter het bedrijf failliet verklaren. Hierdoor worden alle werknemers helaas ontslagen.

Procedure bij ontslag om dringende reden

Wanneer je werkgever je ontslaat om dringende reden moet hij of zij een strenge procedure volgen:

 • Het arbeidsovereenkomst moet schriftelijk worden verbroken binnen drie werkdagen, geteld vanaf de dag nadat de werknemer werd ontslagen.
 • De werknemer moet worden geïnformeerd binnen drie werkdagen, geteld vanaf de dag nadat de overeenkomst was verbroken.

De motivatie voor het ontslag om dringende reden moet schriftelijk worden aangeduid door de werkgever, meestal in de vorm van een aangetekende brief.

Ontslagvergoeding

Wanneer je wordt ontslagen om onredelijke redenen met een contract voor onbepaalde duur, heb je recht op een ontslagvergoeding of schadevergoeding. Onredelijk ontslag is wanneer de redenen voor ontslag geen verband hebben met de geschiktheid of gedrag van de werknemer. De werknemer heeft recht op een ontslagvergoeding van 3 tot 17 weken loon bij een contract voor onbepaalde duur. De ontslagvergoeding is cumuleerbaar met;

 • De opzeggingsvergoeding;
 • De concurrentievergoeding;
 • De uitwinningsvergoeding;
 • De aanvullende vergoeding boven op de sociale uitkeringen.

Ontslagvergoeding berekenen

Ja, je kunt ook je ontslagvergoeding berekenen. Het is wel afhankelijk van het feit of je bediende of arbeider bent. De opzegtermijn vormt bij beiden de basis.

1. Bediende

De berekening voor de opzegtermijn voor ontslag en de opzeggingsvergoeding hangt af van het bruto jaarloon van de medewerker en de datum waarop hij of zij in dienst kwam:

 • Arbeidsovereenkomsten die ingingen vóór 1 januari 2014 vallen voor een deel in de oude regeling.
 • Vanaf 1 januari 2014 is een nieuwe regeling ingegaan. Deze is van toepassing op arbeidscontracten die op 1 januari 2014 of later inging, en voor een gedeelte op oudere arbeidscontracten. De oudere arbeidscontracten worden voor de berekening opgedeeld in 2 delen: het deel vóór 1 januari 2014 (deel 1) en van daarna (deel 2).

De opzegtermijnen worden uitgedrukt in maanden (deel 1) en in weken (deel 2).

Voor deel 1 geldt:

 • Lagere bedienden (bruto jaarloon lager dan 32.254 euro): de opzegtermijn is 3 maanden per begonnen periode van 5 jaar anciënniteit tot 31-12-2013.
 • Hogere bedienden (bruto jaarloon hoger dan 32.254 euro): de opzegtermijn is één maand per begonnen jaar anciënniteit tot 31-12-2013, met een minimum van drie maanden.

Voor deel 2 geldt:

Voor lagere en hogere bedienden geldt dat de anciënniteitsteller op nul gezet wordt vanaf 1 januari 2014. De opzegtermijn wordt vervolgens bepaald aan de hand van een tabel (gelijk voor arbeiders en bedienden).

Hierna bereken je het opzegtermijn van ontslag door de maanden van deel 1 en de weken van deel 2 op te tellen. De maanden van deel 1 moeten hierbij niet naar weken worden omgerekend.

De ontslagvergoeding is gebaseerd op:

 • Het lopend loon dat overeenkomt met de lengte van het opzegtermijn, die normaal ontvangen moet worden, oftewel het resterende gedeelte ervan;
 • Voordelen verkregen tijdens de arbeidsovereenkomst (bijv. Maaltijdcheques, voordeel gsm-gebruik etc.)

Het lopend loon is de som van:

 • Het bruto maandloon van de medewerker, apart van zijn ontslag;
 • Alle premies met uitzondering van eenmalige premies;
 • Overloon voor gepresteerde overuren gedurende een langere periode;
 • Variabel loon (gemiddeld van de laatste 12 maanden).

2. Arbeiders

Voor arbeiders wordt de ontslagvergoeding ook berekend op basis van het opzegtermijn. Voor arbeidsovereenkomsten die ingingen voor 1 januari 2014 geldt dat er twee berekeningen moeten worden gemaakt. De uitkomst van deel 1 + deel 2 is dan de ontslagvergoeding.

Zelf ontslag nemen

Je kunt zelf natuurlijk altijd ontslag nemen, omdat je bijvoorbeeld een nieuwe uitdaging hebt gevonden. Heel leuk voor jou, maar zorg wel dat je de juiste stappen zet om je ontslag zo soepel mogelijk te laten verlopen:


 • Kondig je ontslag aan bij je werkgever

  Plan tijdig een gesprek met je manager of baas in. Zo geef je ze nog genoeg tijd om iemand anders te zoeken. Geef in dit gesprek aan dat je ontslag wilt nemen. Heb je een nieuwe baan gevonden? Houd dan wel rekening met de opzegtermijn! Dit kun je terugvinden in je contract.


 • Schrijf een ontslagbrief

  Met behulp van een ontslagbrief kun je een einde maken aan je arbeidsovereenkomst. Zorg ervoor dat dit schriftelijk is, zodat je bewijs hebt dat je ontslag hebt genomen en je hebt gehouden aan de opzegtermijn. In de volgende paragraaf zullen we je uitleggen wat er in een ontslagbrief moet staan en een ontslagbrief voorbeeld geven.

Ontslagbrief

Ten eerste is het belangrijk om te vermelden tot wanneer je nog in dienst bent en per wanneer je wilt opzeggen. Verder moet je ook de ontslagbrief ondertekenen. Je hoeft niet per se de reden of redenen voor ontslag te vermelden, maar dit mag wel. Als je niet goed weet hoe het eruit hoort te zien hebben we hieronder een ontslagbrief voorbeeld voor je:


Ontslagbrief Voorbeeld

[naam]
[adres]
[postcode / woonplaats]


[bedrijfsnaam]
t.a.v. [naam]
[straat]
[postcode / woonplaats]


Per email verzonden aan:


[plaats]: [datum]


Betreft: ontslag nemen


Geachte heer / mevrouw,


Naar aanleiding van ons gesprek op [datum], dien ik via deze weg mijn ontslag in als werknemer van [bedrijf van werkgever].


Ik zeg hierbij de arbeidsovereenkomst op en houd rekening met de contractuele opzegtermijn van [aantal maanden]. Mijn arbeidscontract zal aflopen op [datum]. Alle lopende zaken zal ik de komende [aantal maanden] afhandelen, zodat de overgang goed zal verlopen.


[Ik wil benadrukken dat ik veel heb geleerd in de periode dat ik bij uw bedrijf heb gewerkt. Ik heb de samenwerking met mijn collega’s ervaren als prettig. Ik wens u en uw bedrijf nog veel succes en geluk toe in de toekomst.]


Met vriendelijke groet,


[handtekening]


[naam]

Schrijf je nu in bij StudentJob

Wil je op de hoogte blijven van de nieuwste studentenjobs? Schrijf je gratis in op StudentJob.

Inschrijven

Alles over Contract