Werkloosheid

Werkloosheid… vrolijk word je er niet van. Wel is het zo dat het iedereen kan overkomen. Op deze pagina lees je meer over de werkloosheidsuitkering, of je er recht op hebt, hoeveel uitkering je krijgt en wat de Hulpkas Voor Werkloosheidsuitkeringen is.

Heb ik recht op uitkering?

Voordat je uitkering aanvraagt, krijg je te maken met de vraag: heb ik recht op uitkering? Om in aanmerking te komen voor een werkloosheidsuitkering, moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • minstens een bepaald aantal dagen (tussen 312 en 624) hebben gewerkt in een bepaalde periode (21-42 maanden), afhankelijk van je leeftijd;
 • geen inkomen hebben als gevolg van omstandigheden buiten je wil om, en een fulltime baan hebben verloren;
 • geschikt zijn om te werken en beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt;
 • ingeschreven zijn als werkzoekende bij de bevoegde gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling (FOREM, ACTIRIS of VDAB) en bereid zijn om een passende baan of opleiding aan te nemen;
 • zelf actief op zoek zijn naar werk en bereid zijn om deel te nemen aan de begeleidings- en opleidingsmaatregelen die het arbeidsbemiddelingsbureau je voorstelt;
 • de pensioengerechtigde leeftijd (65 jaar) niet hebben bereikt;
 • je gewone verblijfplaats in België hebben.

Daarnaast moet je bewijs kunnen leveren van:

 • een aantal arbeidsdagen in loondienst;
 • gedurende een bepaalde periode onmiddellijk voorafgaand aan de uitkeringsaanvraag.

Voor recht op uitkering moet je wegens omstandigheden, onafhankelijk van je wil, zonder werk en zonder loon zitten. De dagen die meetellen als arbeidsdagen zijn:

 • verricht in een beroep in loondienst;
 • met een salaris die volgens de wetgeving als voldoende wordt gezien;
 • waarop inhoudingen voor de sociale zekerheid, sector werkloosheid inbegrepen, werden verricht.

De aantal arbeidsdagen die je moet bewijzen hangt af van de leeftijdscategorie waar je in valt. Dit hebben we in een tabel gezet om het makkelijk te maken.


Leeftijd De aantal arbeidsdagen die je moet bewijzen
Jonger dan 36 jaar Ofwel 312 dagen gedurende de 21 maanden voor de aanvraag;
Ofwel 468 dagen gedurende de 33 maanden voor de aanvraag;
Ofwel 624 dagen gedurende de 42 maanden voor de aanvraag.
Van 36 tot 49 jaar Ofwel 468 dagen gedurende de 33 maanden voor de aanvraag;
Ofwel 624 dagen gedurende de 42 maanden voor de aanvraag;
Ofwel 234 dagen gedurende de 33 maanden voor de aanvraag + 1.560 dagen tijdens de 10 jaar voor deze 33 maanden;
Ofwel 312 dagen gedurende de 33 maanden voor de aanvraag + voor elke dag die ontbreekt om tot 468 dagen te komen; 8 dagen tijdens de 10 jaar voor deze 33 maanden.
Vanaf 50 jaar Ofwel 624 dagen gedurende de 42 maanden voor de aanvraag;
Ofwel 312 dagen gedurende de 42 maanden voor de aanvraag + 1.560 dagen tijdens de 10 jaar voor deze 42 maanden;
Ofwel 416 dagen gedurende de 42 maanden + voor elke dag die ontbreekt om tot 624 dagen te komen; 8 dagen tijdens de 10 jaar voor deze 42 maanden.

Hoeveel uitkering krijg ik?

Nu je weet of je recht op uitkering hebt, is de vraag “hoeveel uitkering krijg ik?”. Je werkloosheidsuitkering is gelijk aan een percentage van je laatst verdiende loon, maar er zit hier wel een loongrens aan. Je werkloosheidsuitkering hangt ook af van de volgende punten:

 • Het loon dat je verdiende toen je aan het werk was;
 • Je gezinssituatie (alleenwonend, samenwonend, samenwonend met gezinslast);
 • Je beroepsverleden.

Volledig werklozen krijgen tijdens de eerste drie maanden van hun werkloosheid 65% van hun laatst verdiende loon. De negen maanden hierna krijg je 60% van je laatst verdiende loon. Hierbij is wel een loongrens van 2.671,37 euro per maand tijdens de eerste zes maanden en 2.489,76 euro voor de laatste zes maanden van het eerste jaar. Hier vind je een handige tool om je werkloosheidsuitkering te berekenen.

Uitkering aanvragen

Wanneer je werkloos raakt, kun je een uitkering aanvragen. Dit doe je via de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA). Dit doe je in de volgende stappen:


 • 1. Aanmelden bij een uitbetalingsinstelling

  De eerste stap naar een uitkering aanvragen is om je aan te melden bij een uitbetalingsinstelling naar keuze. Je hebt de overheidsinstelling Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen (HVW), of de uitbetalingsinstelling van een vakbond.


 • 2. Een controlekaart bijhouden

  Vanaf de dag dat je de werkloosheidsuitkering aanvraagt, ben je verplicht om een papieren of elektronische controlekaart bij te houden. Als je een papieren controlekaart hebt moet je ervoor zorgen dat je het altijd bijhoudt, voor het geval dat je wordt gecontroleerd door een RVA-inspecteur. Je moet je controlekaart dan altijd kunnen voorleggen. Aan het eind van elke maand moet je je papieren controlekaart aan je uitbetalingsinstelling bezorgen of bevestigen als je een elektronische controlekaart hebt.


 • 3. Schrijf je in als werkzoekende

  Je moet je inschrijven als werkzoekende bij de voor jouw bevoegde gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling (VDAB, ACTIRIS, FOREM of ADG) op de dag dat je de uitkering hebt aangevraagd of binnen 8 dagen. Als je dit niet doet kun je alleen uitkering krijgen vanaf de dag dat je je hebt ingeschreven als werkzoekende. Er zijn een aantal situaties die je vrijstellen van de verplichting. Dit heeft te maken met je beroepsverleden en leeftijd, willen studeren of een opleiding/stage volgen en/of het verlenen van mantelzorg.


 • 4. Aanvraag indienen bij uitbetalingsinstelling naar keuze

  Je aanvraag kun je indienen bij een uitbetalingsinstelling naar keuze. Je kunt hen vragen welk formulier je precies nodig bent.

Wat is de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen?

We weten nu wat de RVA doet. Zij bepalen of je er recht op hebt en op hoeveel uitkering je recht hebt. De uitbetalingen gaan dan via een vakbond (als je ingeschreven staat) of een uitbetalingsinstelling, zoals de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen (HVW). Oké, en wat is de Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen? Het is een openbare instelling voor sociale zekerheid. Zij betalen dus de werkloosheidsuitkeringen en andere uitkeringen. Hun diensten zijn volledig kosteloos. Daarnaast heb je dan ook de vakbonden. Zij onderhandelen over de werkomstandigheden en in het algemeen over de rechten en plichten van werknemers. Naast het geven van juridisch bijstand en advies, verdedigen ze ook de belangen van hun leden bij bijvoorbeeld ontslag of reorganisatie. De vakbonden zijn: De socialistische vakbond, de Liberale Vakbond en de Christelijke Vakbond.

Schrijf je nu in bij StudentJob

Wil je op de hoogte blijven van de nieuwste studentenjobs? Schrijf je gratis in op StudentJob.

Inschrijven

Alles over Contract