Vervangingscontract

Vervangingscontracten zijn vrij vanzelfsprekend en perfect om een tijdelijk afwezige werknemer te vervangen. Voor de invaller biedt het meer zekerheid dan uitzendarbeid en het biedt de werkgever ook verschillende voordelen op gebied van duur- en opzeggingsregels.

Wat is een vervangingscontract?

Een vervangingscontract wordt gebruikt door werkgevers wanneer een werknemer tijdelijk inactief is door ziekte, vakantie, zwangerschap, ouderschapsverlof of tijdskrediet. Het gaat dus om een contract dat kan worden afgesloten voor de vervanging van een werknemer wiens contract geschorst is om een andere reden dan economische oorzaken, slecht weer, staking of lock-out.

Het vervangingscontract is alleen geldig als het contract van de vervangen werknemer volledig is geschorst, dus hij of zij mag geen enkele arbeidsprestatie meer leveren. Deze voorwaarde geldt alleen niet als het gaat om het vervangen van een werknemer in loopbaanonderbreking of tijdskrediet. In dit geval kan er een contract worden gesloten voor de vervanging van een werknemer die zijn arbeidsprestatie vermindert. De voorwaarde hierbij is dan wel dat de loopbaanvermindering een bepaalde duur heeft. Als het gaat om een loopbaanvermindering met een onbepaalde duur, dan bestaat deze mogelijkheid niet.


Een vervangingscontract wordt meestal afgesloten voor een onbepaalde duur, met een maximale duur van twee jaar. De werkgever mag opeenvolgende vervangingscontracten afsluiten. Het hoeft dan niet om dezelfde reden of vervangen persoon gaan. De totale duur hiervan mag niet meer dan twee jaar zijn, tenzij het gaat om een werknemer in loopbaanonderbreking of tijdskrediet. Het vervangingscontract moet voldoen aan een aantal voorwaarden om geldig te zijn:


  • 1. Het moet schriftelijk worden opgesteld;
  • 2. Het contract moet voor elke werknemer afzonderlijk worden afgesloten;
  • 3. Het contract moet uiterlijk zijn afgesloten op het tijdstip waarop die aan de slag gaat;
  • 4. De reden van vervanging moet duidelijk worden vermeldt op het contract;
  • 5. De identiteit van de vervangen werknemer moet worden aangegeven;
  • 6. De voorwaarden van de werving moeten worden vermeldt.

Als het vervangingscontract niet voldoet aan deze voorwaarden, dan gelden dezelfde voorwaarden als voor een contract met onbepaalde duur.

Vervangingsovereenkomst

De bovenstaande definitie van een vervangingscontract komt overeen met die van een vervangingsovereenkomst. Het verschil hierin zit in de uitvoering ervan. Een vervangingscontract, zoals alle contracten, moet schriftelijk worden afgesloten met een handtekening van beide partijen. Een vervangingsovereenkomst, aan de andere kant, kan gewoon mondeling gebeuren. Uiteindelijk gaat het dus wel om dezelfde reden, maar is de uitvoering ervan anders.

Vervangingscontract opzeggen

Wanneer de werknemer die vervangen wordt terugkeert, kunnen beide partijen het vervangingscontract opzeggen met een verkorte opzegtermijn of zonder een opzegtermijn. Als het contract om een andere reden wordt beëindigd, dan gelden de gewone opzeggingsregels. Bij een vervangingscontract opzeggen heb je te maken met een opzegtermijn van het vervangingscontract. Deze hangt af van wat er is afgesproken in het contract. Als de werknemer het contract beëindigt loopt hij of zij wel het risico op werkloosheid.


Een contract eindigt automatisch als het gaat om een vervangingscontract voor bepaalde duur, omdat hier zoals bij een tijdelijk contract een einddatum aan vastzit. Ook is dit het geval als de vervangen werknemer weer terug is.

Schrijf je nu in bij StudentJob

Wil je op de hoogte blijven van de nieuwste studentenjobs? Schrijf je gratis in op StudentJob.

Inschrijven

Alles over Contract