Vakantiegeld

Aaah, vakantie... of het nu winter of zomer is, vakantie is altijd fijn! Helemaal als je veel vakantiedagen hebt opgebouwd en bijtijds je vakantiegeld uitbetaald krijgt. Maar wat is vakantiegeld eigenlijk? En op hoeveel vakantiegeld heb jij recht? No worries, je vindt alle informatie over vakantiegeld hier.

Meteen je vakantiegeld berekenen?

Wil jij meteen weten wat je op je rekening krijgt in 2024? De meest recente berekeningen vind je op YoungCapital.

Wat is vakantiegeld?

In België kennen we enkel en dubbel vakantiegeld. Enkel vakantiegeld is het loon wat je krijgt tijdens de dagen dat je daadwerkelijk met vakantie bent. Met andere woorden, je wordt gewoon lekker doorbetaald! Dubbel vakantiegeld is juist weer een soort vergoeding die extra kosten dekt tijdens de vakantie. Dit bouw je op als een soort ‘recht’ en dekt tot een maximum van 4 weken.

Heb ik recht op vakantiegeld?

Vakantiedagen, en daarmee ook vakantiegeld, verdien je als je werkt. Met andere woorden: elke werknemer heeft er dus recht op. Het aantal vakantiedagen waar je recht op hebt hangt echter wel af van je prestaties van het voorgaande jaar. Als je fulltime werkt en het voorgaande jaar het hele jaar hebt gewerkt, dan heb je recht op 20 betaalde vakantiedagen (in de 5-dagenweek). Parttime werknemers bouwen in verhouding tot hun uren vakantiegeld en -dagen op.

Wanneer krijg je vakantiegeld?

Wanneer je vakantiegeld krijgt, verschilt per organisatie. Voor bedienden, ambtenaren en arbeiders zijn er namelijk aparte regelingen wanneer je je vakantiegeld krijgt. Bedienden en ambtenaren krijgen hun enkel vakantiegeld wanneer zij vakantie opnemen. Het dubbel vakantiegeld ontvangen ze op het moment dat ze hun ‘hoofd-vakantie’ opnemen.

Arbeiders daarentegen krijgen het per jaar uitbetaald. Dit gebeurd altijd tussen 2 mei en 30 juni via de vakantiekas. De RSZ-bijdragen die werknemers betalen wordt door de werkgevers aan de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV) betaald. Zij verdelen het vervolgens over de vakantiekassen.

Student-arbeiders vs student-bedienden

Dus wat is nu uiteindelijk het verschil tussen arbeiders en bedienden? Zoals gezegd in het vorige stukje is het verschil heel simpel. Bedienden krijgen hun enkel vakantiegeld in de vorm van betaald verlof, dus doorbetaald krijgen terwijl je op vakantie gaat (best lekker als je het ons vraagt) en arbeiders krijgen het juist jaarlijks uitbetaald via het RJV. Zij worden dus niet doorbetaald op het moment dat zij een vakantiedag opnemen. Dubbel vakantiegeld kunnen beide partijen een keer per jaar verwachten tussen 2 mei en 30 juni.

Vakantiegeld berekenen: een voorbeeld

Hoeveel vakantiegeld je precies krijgt is vrij eenvoudig te berekenen; bij het opnemen van vakantiedagen ontvangt je gewoon het normale uurloon per opgenomen uur vakantie, het enkel vakantiegeld dus. Hiernaast ontvang je ook nog het dubbel vakantiegeld. De berekening hiervan is een ander verhaal en is gebaseerd op je bruto maandloon, afhankelijk van de maand waarin de berekening plaatsvindt. Als dubbel vakantiegeld ontvang je 92% van je bruto maandloon. Hieronder vind je een voorbeeld hoe je je vakantiegeld kunt berekenen, met een bedrijfsvoorheffing van 17,16%:


Gegevens Berekening Bedrag
Lonen
1. Loon aan 100% € 5.000,-
2. Loon aan 108% 1. x 1,08 € 5.400,-
3. Fictief loon € 0,-
4. Basisbezoldiging voor de berekening van het vakantiegeld 2. x 3. € 5.400,-
5. Bruto vakantiegeld (15,38%) 4. x 0,1538 € 830,52
6. Inhouding op het dubbel vakantiegeld 4. x 0,068 x 0,1307 € 47,99
7. Solidariteitsafhouding 5. x 0,01 € 8,31
8. Belastbaar vakantiegeld 5. - 6. - 7. € 774,22
9. Bedrijfsvoorheffing kleiner of gelijk aan € 1.400,- (17,16%) 8. x 0,1716 € 132,86
Netto vakantiegeld 8. - 9. € 641,36

Uitbetaling vakantiegeld

Voor bedienden, ambtenaren en arbeiders zijn er namelijk aparte regelingen voor de uitbetaling van het vakantiegeld. Bedienden en ambtenaren krijgen hun enkel vakantiegeld wanneer zij vakantie opnemen. Het dubbel vakantiegeld ontvangen ze op het moment dat ze hun ‘hoofd-vakantie’ opnemen. Arbeiders daarentegen krijgen het per jaar uitbetaald. De uitbetaling van het vakantiegeld gebeurd altijd tussen 2 mei en 30 juni via de vakantiekas.

Op het moment dat je stopt met werken of ontslagen wordt, heb je recht op vertrekvakantiegeld. Dit bestaat uit zowel je enkel als dubbel vakantiegeld en andere vakantierechten die jij hebt opgebouwd. Heb jij bijvoorbeeld nog 10 niet-opgenomen vakantiedagen staan, dan heb je recht op het loon voor die 10 dagen. Dit geldt ook voor als je bijvoorbeeld al vakantiedagen hebt opgespaard voor het volgende jaar.

Schrijf je nu in bij StudentJob

Wil je op de hoogte blijven van de nieuwste studentenjobs? Schrijf je gratis in op StudentJob.

Inschrijven

Alles over Loon