Bruto Netto Loon

Van het woord ‘salaris’ worden we allemaal super happy! Maar wanneer je woorden als bruto en netto loon of van bruto naar netto ziet staan, raken we een beetje in de war… Wat is nu precies het verschil, wat betekent bruto en netto loon en hoe kun je jouw loon berekenen?

Wat is je bruto en netto loon?

Van je brutoloon worden bijdragen voor de sociale zekerheid afgehouden. Wat overblijft is dan je belastbaar brutoloon. Daarvan worden dan weer belastingen afgehouden. Wat dan overblijft, is je nettoloon. Je nettoloon is dus het bedrag dat op je bankrekening verschijnt! In België is het verschil tussen bruto en netto loon groter dan in de meeste landen. Niet iedereen die hetzelfde brutoloon heeft, houdt netto hetzelfde bedrag over. Omdat het nettoloon verschilt, wordt er in loononderhandelingen altijd over brutolonen gesproken.

Van bruto naar netto loon

Om jouw precieze salaris te berekenen, moet je dus van bruto naar netto rekenen. Er zijn een aantal zaken die je van te voren moet weten om jouw salaris te berekenen:

  • Ben je een arbeider of bediende?;
  • Je burgerlijke staat;
  • Je brutoloon (per maand of per uur). Dit vind je in je contract of loonbrief;
  • Indien je een arbeider bent, het aantal gewerkte uren per week.

Het verschil tussen een arbeider en een bediende is dat arbeiders in een uurloon worden uitbetaald en bedienden in een maandloon worden uitbetaald. Bij het invullen van je burgerlijke staat, wordt er gekeken of je bijvoorbeeld kinderen hebt waar je voor moet zorgen. Deze factoren zijn allemaal relevant bij het berekenen van bruto naar netto loon.

Bruto Netto Calculator

Met bovenstaande informatie kun je met behulp van een bruto en netto calculator jouw nettoloon berekenen. Dit scheelt toch even een hoop gepuzzel en rekenwerk! Probeer je uit te rekenen op hoeveel salaris jij wettelijk recht hebt? Bekijk dan ook eens het artikel waarin het minimumloon besproken wordt. Met die cijfers kun je dan ook je salaris berekenen van je bruto en nettoloon!

Loon berekenen

Het belastbaar loon bereken je door van het brutoloon RSZ (Rijksdienst voor Sociale Zekerheid)-bijdragen af te houden. Met een RSZ-bijdrage wordt het vervangingsinkomen verschaft aan arbeiders en bedienden die niet werken (bijvoorbeeld door ziekte, werkloosheid, pensioen of beroepsziekte). Ook wordt met een RSZ-bijdrage kinderbijslagen en je gezondheidszorgverzekering geregeld. Als laatste moeten werkgever voor arbeiders een bijdrage betalen voor jaarlijkse vakantie. Dit is 13,07% van het brutoloon.

Van het belastbaar inkomen wat je dan overhoudt, worden loonbelastingen, bedrijfsvoorheffingen en een bijzondere sociale bijdrage ingehouden. Wat je hierna nog overhoudt, is het nettoloon.

Hieronder hebben we een kort voorbeeld hoe je je loon kunt berekenen. Bart is student en werkt als arbeider bij een organisatie. Hij woont nog bij zijn ouders:

  • Hij verdiend volgens de cao €8,68 per uur;
  • Hij werkt 22 dagen;
  • Hij werkt elke dag 7,5 uur;

Afhouding RSZ, berekend op 108% = 1.432,2 euro x 108% = 1.546,78 euro dus 1.546,78 euro x 13,07 % = 202,16 euro.

  • Belastbaar loon: 1.432,2 euro - 202,16 euro = 1.230,04 euro.
  • Bedrijfsvoorheffing: (schalen 1/1/2004) = 237,09 euro.
  • Nettoloon: 1.230,04 euro - 237,09 euro = 992,95 euro.

Schrijf je nu in bij StudentJob

Wil je op de hoogte blijven van de nieuwste studentenjobs? Schrijf je gratis in op StudentJob.

Inschrijven

Alles over Loon